Actueel

Op dit met werken wij aan een HRM programma om de capaciteit en de relatie met de kosten met elkaar te vergelijken in een geautomatiseerd programma. Het programma transformeert de input van aantallen personeel, (benodigde en beschikbare capaciteit) naar een hele reeks HRM kengetallen. Op basis van die kengetallen kan een werkorganisatie beoordelen of de capaciteit en de kosten in de juiste proporties tot elkaar staan. Vervolgens worden de gegevens geplaatst in een benchmark waardoor men zicht krijgt op hetgeen gemiddeld gebruikelijk is voor vergelijkbare ondernemingen.

Naar verwachting zal een eerste proefversie in december 2020 gereed komen. Heeft u interesse in deelname aan de ontwikkeling van de proefversie(s) dan kunt u zich nu reeds aanmelden.