Dienstverlening

HRM-MKB J&O advies kan u adviseren en bijstaan met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:

Juridische onderwerpen

 • Beoordeling en opstellen van zakelijke contracten, compliance
 • Beoordeling en opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Beoordeling en opstellen van overeenkomsten van opdracht (ZZP)
 • Beoordeling en opstelle van huurovereenkomsten etc.
 • Beoordeling en opstellen van beëindigings- of vaststellingsovereenkomsten
 • Ontslag en afvloeiingsregelingen
 • De keuze van welke rechtsvorm (eenmanszaak, vereniging, stichting, maatschap of BV) voor u relevant kan zijn, het informeren over de voordelen en de risico’s en het opstellen van de statuten
 • Ondernemingsrechtvraagstukken
 • Toepassing Wet op de Ondernemingsraden
 • Het assisteren of aanvragen van vergunningen bij de overheid, beoordeling van omgevingsplannen
 • De effecten of de aanpak bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en re-integratie vraagstukken
 • De inhoud en ontwikkelingen met betrekking tot wet en regelgeving
 • Individuele begeleiding

Beleidsadvisering

 • Het opstellen van een economisch ondernemingsplan
 • Het opstellen van een inhoudelijke ondernemingsplan
 • Het opstellen van beleidsnotities
 • Projectondersteuning
 • Opzetten van een Kwaliteits Management Systeem
 • Analyse bedrijfsstructuur en benadering chain relaties

Organisatie en HRM vraagstukken

 • HRM beheersing kosten
 • Uitstroom en reorganisaties (opstellen reorganisatieplan)
 • Capaciteit- en formatievraagstukken
 • Personeelsadministratie en beleid
 • Personeelsplanning
 • Verzuimbeheer
 • ARBO beleid
 • Active aging levenfase-beleid
 • Werving van kwaliteiten en competenties
 • Assessment
 • Beloningsbeleid
 • Prestatie en ontwikke- of verandermanagement
 • Functionerings en beoordelingsgesprekken
 • Coaching
 • Exitgesprekken
 • Crisismanagement
 • Human Resources Development, opleidingen, loopbaan en competentie management
 • Organisatie van het werk (chain structuur, samenhang en management)
 • Fusietrajecten en/of bedrijfsovername
 • Indivuduele begeleiding

Naast deze onderwerpen is het mogelijk om via ons op ad hoc basis te kunnen beschikken secretaresses ten behoeve van de (incidentele) verslaglegging van vergaderingen, begeleiding van kleine congressen e.d.
Daarnaast kan worden voorzien in interim, project en team management. Met behulo van de chain aanpak is het mogelijk om een samenhangend en afgestemd beleid te formuleren met betrekking tot al uw organisatie en HRM vraagstukken. 

Financieel en fiscaal advies

 • Bankvraagstukken en financieringen
 • Financiële ondernemingsplan
 • Verzekeringen
 • Belastingen
 • Fiscaal ondernemerschap
 • ZZP constructies
 • Bedrijfsovername en goodwill
 • Due dilligence en compliance