Uitspraken Arbeidsrecht vanaf september 2020

donderdag 17 september 2020

 • HvJ EU 2020-09-08, ECLI:EU:C:2020:676 (‘Hogere voorziening — Openbare dienst — Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie — ...)
 • HvJ EU 2020-09-09, ECLI:EU:C:2020:682 (‘Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Overgang van ondernemingen — Richtlijn 2001/23/EG — Artikelen 3 ...)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-09-08, ECLI:NL:GHARL:2020:7032 (Non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding is niet aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Maar appellant wordt door het non-concurrentiebeding ...)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-09-08, ECLI:NL:GHARL:2020:7016 (Hoger beroep van ECLI:NL:RBMNE:2017:4994. Asbest. Mesothelioom. Doorbreking verjaringstermijn? Gezichtspunten.) Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-09-08, ECLI:NL:GHARL:2020:7033 (Non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding is niet aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Maar appellant wordt door het non-concurrentiebeding ...)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-08-26, ECLI:NL:GHARL:2020:6712 (Ontslag; disfunctioneren; verstoorde arbeidsverhouding; herplaatsing; billijke vergoeding.)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-09-01, ECLI:NL:GHARL:2020:6839 (Hoger beroep van ECLI:NL:RBMNE:2016:5988; interne aansprakelijkheid van bestuurder (tevens werknemer) tegenover vennootschap; omvangrijke inkopen van ...)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-09-01, ECLI:NL:GHARL:2020:6877 (Vordering achterstallig cao-loon. Vaststellingsovereenkomst? Functie-indeling.)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2020-09-01, ECLI:NL:GHARL:2020:6861 (Arbeidszaak. Loonvordering voor overwerk. Niet behoorlijke behandeling van de zaak door de kantonrechter. Schending verplichting )
 • Hof Den Haag 2020-09-08, ECLI:NL:GHDHA:2020:1552 (Appellante niet geslaagd in het leveren van het bewijs van haar stelling dat met haar ...)
 • Hof 's-Hertogenbosch 2020-09-03, ECLI:NL:GHSHE:2020:2726 (Wwz, Einde arbeidsovereenkomst (BBL-traject)?)
 • Hof 's-Hertogenbosch 2020-09-01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2703 (Sollicitatieprocedure. Leeftijdsdiscriminatie? Bewijslast. Geen overtreding van het verbod van onderscheid op grond van leeftijd. Geen ...)
 • Hof 's-Hertogenbosch 2020-09-01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2705 (belemmeringsverbod art. 9a lid 1 Waadi ook van toepassing op uitzending van een ’zzp-er’.)
 • Hof 's-Hertogenbosch 2020-09-01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2706 (Vordering is verjaard.)
 • Hof Den Haag 2020-09-01, ECLI:NL:GHDHA:2020:1582 (Bepaling dat arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op datum X met voorafgaande opzegging, betekent dat opzegging ...)
 • Hof 's-Hertogenbosch 2020-09-01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2707 (geschil over het saldo overuren waarover na beëindiging dienstverband vergoeding verschuldigd is)

Rb. Amsterdam 2020-08-31, ECLI:NL:RBAMS:2020:4273 (Theater Carré hoeft de reorganisatie die zij in gang heeft gezet, niet op te schorten.)

Nieuwsoverzicht